Saç Protezim

Erkeklerde Saç Dökülme Süreci

Erkeklerde Saç Dökülme Süreci

Saç Dökülmesinin 1. Aşama

Hepimiz de farklı olmakla birlikte saçımızın alanının genişliği, sınırı vardır. Saç çizgisi dediğimiz bu sınır dökülmelerin olması ile birlikte daha da belirginleşir. Her dökülme kelliğe giden bir adım değildir, bazı dökülmeler stress ve mevsim geçişlerine bağlı olarak olmuş olabilir. Bu tarz dökülmeler de kişiyi rahatsız edecek boyutlara ulaşmaz. Daha kalıcı ve uzun süreli dökülmelerde Kellik dediğimiz durum oluşmaktadır. Gençlerde daha sık karşılaşılan bu ilk adım bazı tedavi yöntemleri ile geciktirile bilmektedir. 

Saç Dökülmesinin 2. Aşama

Kelliğin başlangıç aşamasıdır diyebiliriz.Ön kısımlar açılmaya başlamış, geriye doğru ilerlemeler olmuştur, büyük boşluklar oluşturmadığı için çoğu kişinin fazla önem vermediği bir görünüm olmuştur.

Saç Dökülmesinin 3. Aşama

Saçın dökülme aşamasındaki 2. evre nin ilerlemesi ile ön bölgelerdeki dökülmenin açıklık alanı artmış ve belirgin hale gelmiştir. Bu aşamada ön kısımlardan ayrı olarak orta üst kısımda açılmaya başlar. Kişinin dökülmesinin kabul görüldüğü evredir. 

Saç Dökülmesinin 4. Aşama
Şakaklar ve tepe bölgede yaşanan dökülmeler artmış ve daha belirgin hale gelmiştir. Artık yer yer boşlukların oluşmaya başladığı dökülmeleri bariz görebileceğiniz dönemdir. Genellikle  28-35 yaş grubunda daha sık rastlanır.

Saç Dökülmesinin 5. Aşama
 
Dökülmelerin başlamış olduğu bölgeler göze görünür şekilde ilerlemiştir.  İki bölge arasındaki saçlı şerit neredeyse yok denecek kadar incelmiş, seyrekleşmiştir. Bu evre diğerlerinden farklı olarak kritik evre olarak da adlandırılır. Nitekim Evre 4’ten Evre 5’e geçiş oldukça hızlıdır ve genelde hastalar farkında olmadan kısa sürede Evre 5’e geçiş yaparlar. Açıklıklar daha belirgin, saç yapısı daha zayıf ve cansızdır.

Saç Dökülmesinin 6. Aşama
 
Ön bölgenin dökülme alanı yarım çember şeklini almıştır. Üst tepe kısmı ise yuvarlak şeklini almıştır. Arka ve yan kısımlar hala saçlıdır. Farklı bir hastalık ve kaza sonucu yaşanan bir dökülme değil ise en zor dökülme yaşanan bölgeler bu bölgelerdir. 

Saç Dökülmesinin 7. Aşama
 
Bu evrede ön ve üst tepe kısmını birbirine bağlayan saçların oluşturduğu köğrüğü tamamen ortadan kalkmıştır. Dökülmeler çok belirginleşmiş yaygınlaşmış, Kelliğin son aşamasına doğru ilerlemektedir. 

Saç Dökülmesinin 8. Aşama
 

Saç dökülmesinin tamamlandığı, son noktaya geldiği aşamadır. Saç ekimi dahil, verilebilecek herhangi bir tedavi seçeneği yoktur. Saç skalasının tamamlandığı evredir.  Cerrahi müdahaleden çok Protez saç ve Saç simülasyonu gibi çözüm yolları denenmelidir.

 

Whatsapp